Definicions Català

  • Fet d'expressar en una llengua el que s'ha escrit o s'ha dit en una altra llengua diferent: el professor s'encarregarà de la traducció d'aquest text al francès traducció automàtica Traducció que es fa amb un programa informàtic. traducció directa Traducció que es fa d'una llengua estrangera a la llengua de la persona que tradueix. traducció inversa Traducció que es fa de la llengua de la persona que tradueix a una llengua estrangera. traducció literal Traducció que respecta exactament la forma del text original. traducció lliure o traducció literària Traducció que segueix el sentit del text original però que no en respecta exactament la forma. traducció simultània Traducció que es fa oralment al mateix temps que parla l'altra persona.
  • Obra o text que ha estat traduït per un traductor: he llegit una traducció molt bona.