Definicions Català

  • Acord firmat entre dues o més nacions o organitzacions, al qual s'arriba després d'haver debatut sobre un assumpte determinat: després de la guerra, els països combatents van signar un tractat de pau.
  • Obra que tracta sobre una matèria determinada: un tractat de biologia. sin:  estudi