Definicions Català

 • Actuar o comportar-se, una persona, d'una manera determinada en relació a una altra persona o a un animal: sempre em tracta amb molta amabilitat.
 • Fer servir una cosa d'una manera determinada: si vols que les coses et durin molts anys, les has de tractar amb compte.
 • Donar a una persona un tractament determinat segons la seva categoria, la seva condició, la seva edat o segons altres característiques: si et plau, tracta'm de tu.
 • Qualificar una persona d'una determinada manera, especialment d'una manera despectiva: l'han tractat de mentider.
 • Discutir un assumpte per arribar a un acord o una solució conjunta: a la reunió d'avui, els ministres tractaran els problemes més urgents. sin:  negociar
 • Aplicar a una persona una sèrie de remeis i de cures per guarir-li una malaltia: el metge li va tractar les angines amb antibiòtics.
 • Realitzar operacions comercials, comprant i venent mercaderies o serveis per tal d'obtenir guanys: es dedica a tractar en teles. sin:  comerciar,  negociar
 • Intentar aconseguir un objectiu determinat: va tractar d'arribar a l'hora però, com sempre, va fer tard.
 • Ocupar-se, estudiar o parlar de cert tema, assumpte o matèria: la pel·lícula tracta del problema de les drogues.
 • química Sotmetre una substància o una matèria a un procés amb agents químics perquè es transformi o per obtenir un resultat determinat: tracten aquesta tela amb uns productes que la fan impermeable.
 • tractar-se  Relacionar-se amb algú: fa anys que no es tracten. sin:  alternar