Definicions Català

  • Recorregut o direcció que segueix sobre el terreny un camí, un canal o una altra via: el traçat de l'autovia és molt sinuós.
  • Línia o conjunt de línies d'una figura, d'un gràfic, d'un plànol, etc.