Definicions Català

  • Dibuixar les línies principals d'una figura: la professora va traçar una paràbola a la pissarra. sin:  delinear
  • Assenyalar sobre un plànol els llocs per on passarà una carretera, una línia de tren, un camí, etc.: els enginyers han traçat el recorregut de la nova línia de metro.