Definicions Català

  • Habilitat que té una persona per fer una cosa determinada: té molta traça per als treballs manuals.
  • Senyal que deixa una persona, un animal o una cosa sobre una superfície per on ha passat: només cal que seguim la seva traça i el trobarem.
  • química En un compost o en un líquid, element que apareix en una quantitat molt petita.
  • Sèrie de petards col·locats al llarg d'una corda que esclaten de manera successiva: en els espectacles de focs artificials se sol deixar una traca per al final.