Definicions Català

  • Que inclou tots els elements o totes les parts d'una cosa: la guerra ha provocat la destrucció total de la ciutat.
  • Que és il·limitat, sense restriccions: aquesta casa necessita una reforma total. sin:  absolut,  radical
  • Conjunt dels elements que formen un tot. sin:  totalitat
  • matemàtiques Resultat d'una suma: el total de despeses de l'empresa ha estat molt alt.
  • En conclusió: total, que després de buscar-lo per tot arreu no l'hem pogut trobar.