Definicions Català

  • Substància calcària que es diposita i s'adhereix a les parets de les canonades per on passa l'aigua o que resta al fons d'un recipient que conté aigua. sin:  carrall
  • Substància grogosa, més o menys fosca i de naturalesa calcària, que s'adhereix a l'esmalt de les dents, l'ataca i el fa malbé: ens hem de raspallar les dents dos cops al dia perquè no ens hi aparegui tosca. sin:  carrall