Definicions Català

  • Construcció o edifici, alt i estret, de forma cilíndrica, quadrada o poligonal, que pot estar aïllat o que pot formar part d'una altra construcció, com un castell o una església: en la torre d'una església hi ha les campanes torre de control Construcció elevada d'un aeroport, des d'on es controla i es regula el moviment dels avions que s'enlairen o que aterren: el pilot va demanar permís a la torre de control.
  • Estructura de metall molt alta que s'usa per sostenir cables elèctrics o antenes emissores d'ones: no t'acostis massa a aquesta torre d'alta tensió.
  • Xalet o casa de camp, normalment envoltada de jardí: cada cap de setmana anem a la torre.
  • Peça del joc d'escacs que es mou en línia recta i que pot recórrer en un sol moviment tots els quadres que estan lliures en una mateixa direcció.
  • Persona molt alta i robusta: ningú el molesta perquè és una torre.