Definicions Català

  • Anar cap al lloc del qual s'havia sortit anteriorment: feia anys que estava a l'exili i desitjava tornar al seu país.
  • Anar a un lloc en què s'havia estat anteriorment: sempre torna a casa per les festes de Nadal.
  • Repetir una cosa que s'ha fet anteriorment o esdevenir-se novament un succés: van tornar a veure la pel·lícula que els havia agradat tant.
  • Fer que una persona o una cosa estigui en el lloc o en l'estat en què estava anteriorment: torna els llibres als prestatges, quan acabis de consultar-los.
  • Donar una cosa a algú que la tenia abans: Si no em tornes els discos que t'he deixat, no te'n tornaré més. sin:  restituir,  retornar
  • tornar-se  Transformar-se una cosa i canviar d'aspecte o d'estat: aquest vi s'ha tornat agre; amb els anys, s'ha anat tornant més dolça.