Definicions Català

  • Persona que es dedica a torejar. sin:  destre,  mestre