Definicions Català

  • Paraula que s'utilitza en la locució tocant a, que significa 'amb relació a','pel que fa a': tocant a aquesta qüestió, ja no cal afegir res més.