Definicions Català

  • Estri per tallar, format per dues fulles d'un sol tall, unides en forma de X per un eix central, que s'obren i es tanquen: les tisores es fan servir per tallar paper i roba.