Definicions Català

  • Instrument de dibuix que serveix per traçar línies amb tinta.