Definicions Català

  • Paper petit imprès, generalment de forma rectangular, que permet fer servir un mitjà de transport o entrar en un establiment públic o un espectacle. sin:  bitllet,  entrada