Definicions Català

  • Membre de l'exèrcit que és d'una categoria immediatament superior a la d'alferes i inferior a la de capità. tinent coronel Membre de l'exèrcit que és d'una categoria immediatament superior a la de comandant i inferior a la de coronel. tinent general Membre de l'exèrcit que és d'una categoria immediatament per sobre de la de general de divisió i per sota de la de capità general.
  • Persona que exerceix el càrrec d'una altra persona d'una categoria superior, a la qual substitueix: a la inauguració vindrà el tinent alcalde en comptes de l'aldaldessa.