Definicions Català

  • Part de fora de la coberta superior d'un edifici, generalment feta amb teules: a la teulada hi ha una xemeneia. sin:  coberta,  teulat