Definicions Català

  • Del territori o que hi està relacionat: l'audiència territorial ha dictat sentència.