Definicions Català

  • De la Terra o que té relació amb aquest planeta del sistema solar: atmosfera terrestre.
  • De la terra, per oposició a l'aire i al mar: els transports terrestres són més lents que els aeris.