Definicions Català

  • Moviment vibratori i violent de la superfície de la Terra produït per l'enfonsament de grans blocs de roques o per erupcions volcàniques. sin:  sisme