Definicions Català

  • Espai exterior i elevat que sobresurt de la façana d'un edifici, al qual s'arriba des de dins d'un dels pisos i que està limitat per una barana: les terrasses són més grans que els balcons.
  • Lloc a l'aire lliure que té un cafè o un restaurant, disposat amb taules i cadires per beure o menjar alguna cosa.
  • Espai de terreny pla i elevat d'un jardí o un lloc semblant, limitat en un o més dels costats per un mur: al parc hi ha unes terrasses de tulipes precioses. sin:  feixa
  • geologia Espai de terreny pla que forma un esglaó al llarg de la vora d'una muntanya, d'un riu o de la costa, a causa de l'erosió.