Definicions Català

  • Tercer planeta del sistema solar, que habiten els éssers humans. sin:  món S'escriu amb majúscula.
  • Part de la superfície d'aquest planeta que no està coberta d'aigua: els oceans ocupen molta més extensió que la terra terra ferma Massa de terra que formen els continents, per oposició als oceans i les illes: el mariner va albirar terra ferma.
  • Matèria mineral de què està format el sòl natural, formada per grans de sorra i d'altres substàncies: van omplir el forat amb terra.
  • Terreny dedicat al conreu o que és adequat per a l'agricultura: conrear la terra no és fàcil.
  • Nació, país, regió o part d'un territori: va emigrar cap a terra francesa per buscar feina.
  • Nació, regió o lloc on ha nascut algú: a la meva terra fan uns pastissos molt bons. sin:  pàtria
  • Paviment o sòl d'un edifici on es camina o on s'està: vol posar el terra de fusta.
  • Sòl, considerat com a conductor elèctric: aquest cable va directament a terra.