Definicions Català

  • Acabament d'un espai de temps assenyalat per fer alguna cosa: demà és el termini per presentar la sol·licitud.
  • Pagament fixat que, juntament amb d'altres, s'ha de fer per completar la suma total del que val una cosa: he comprat un cotxe i el pagaré a terminis.