Definicions Català

  • Que és al final o que acaba alguna cosa: el projecte és en la fase terminal. sin:  últim
  • [malaltia, persona] Que no es pot curar ni pot millorar: la família està destrossada, perquè és una malalta terminal.
  • Instal·lació o lloc on comença o acaba una línia de transport públic: la terminal dels autobusos.
  • informàtica Extrem d'un cable d'electricitat: els terminals poden ser endolls.
  • informàtica Unitat d'entrada o sortida d'informació que es comunica a distància amb un ordinador central: el teclat, la pantalla i la impressora són terminals. sin:  perifèric