Definicions Català

  • Acabament o conclusió d'alguna cosa: aquella discussió va ser el terme del seu matrimoni.
  • Punt últim fins a on arriba alguna cosa en el temps o en l'espai: en aquell revolt hi ha el terme de la finca.
  • Línia que divideix els territoris segons una administració política: hem creuat el terme de la comarca del Priorat terme municipal Territori que comprèn una divisió territorial administrativa, la més petita d'un estat: la casa està fora del terme municipal de Tordera.
  • Paraula d'una llengua, especialment la que es fa servir en una ciència o tècnica: un diccionari de termes de medicina.
  • Pla en què es considera dividit un espai o una escena: al quadre apareix un cavall en primer terme i molts personatges al darrere.
  • matemàtiques Nombre o expressió matemàtica que forma part d'una operació.
  • termes  Punt de vista que planteja un assumpte: m'ha parlat de la feina amb tants bons termes que no puc refusar l'oferta.
  • Condicions amb les quals se soluciona un assumpte o s'estableix una relació: els termes del contracte.