Definicions Català

  • [aigua] Que brolla de la terra a una temperatura més alta que la de l'ambient: el metge m'ha recomanat banys d'aigües termals.
  • De les termes o que té relació amb aquests banys d'aigües minerals.