Definicions Català

  • [persona] Que és constant i perseverant en una tasca: tot i que no és gaire llest, és molt tenaç amb els estudis. sin:  assidu
  • Que costa molt de treure, trencar o separar: les taques de vi són molt tenaces.
  • [mal, malaltia] Que és difícil de dominar, curar o véncer. sin:  rebel