Definicions Català

  • Aparell que rep i emet comunicacions a llarga distància. telèfon mòbil Telèfon que fa i rep trucades des de qualsevol lloc perquè no es connecta en cap xarxa sinó que funciona mitjançant ones de ràdio. telèfon sense fils Telèfon amb un auricular no connectat amb cap fil o cable extern i que funciona gràcies a la comunicació amb una base connectada a la xarxa de telefonia.