Definicions Català

  • Peça rectangular i petita, generalment de cartolina o plàstic, que conté certa informació o que identifica algú: els assistents al congrés porten penjada una targeta amb el seu nom. sin:  carnet targeta de crèdit Targeta petita de plàstic, emesa per una caixa o banc a nom d'algú i que serveix per pagar sense fer servir diners en efectiu: vaig pagar el viatge amb la targeta de crèdit. targeta postal Targeta que s'envia per correu sense sobre i que té una fotografia o un dibuix en una cara i, per l'altra, té un espai per poder escriure-hi.
  • Cartolina d'un color determinat que l'àrbitre d'un partit de futbol o d'algun altre esport ensenya a un jugador o jugadora que ha comès una falta greu: a aquest futbolista ja li han ensenyat dues targetes grogues.