Definicions Català

  • Cobrir o tancar alguna cosa descoberta o oberta, especialment amb una tapa o un tap: tapar una caixa amb la tapa; tapeu bé l'ampolla de vi.
  • Tancar o omplir un forat o un conducte amb alguna cosa: tapar les escletxes de la paret amb guix.
  • Tancar, alguna cosa, un forat o conducte o impedir el pas per un conducte amb alguna cosa: les fulles seques tapaven les clavegueres.
  • Posar alguna cosa al damunt d'algú o alguna cosa per cobrir-lo, abrigar-lo o amagar-lo: a la nit ens tapàvem amb llençol i manta.
  • Ocultar a la vista una cosa, alguna altra cosa situada al davant o al damunt de la cosa ocultada: el teu cap em tapa la pantalla del televisor.
  • Ocultar o dissimular alguna cosa condemnable o delictiva perquè no es descobreixi: el seu germà sempre li tapa les malifetes davant dels pares.
  • tapar-se  No poder respirar bé o no poder empassar-se res a causa d'una obstrucció a les vies respiratòries: se li ha tapat el pit per la grip.