Definicions Català

  • Fer que l'interior d'un espai no tingui comunicació directa amb la part de fora: tanqueu bé la nevera; cal tancar el bestiar al corral. sin:  cloure
  • Plegar una cosa que estava estesa: tanca el paraigua que ja no plou.
  • Impedir el pas d'un fluid per un conducte: tanca l'aixeta de l'aigua; tancar la clau de pas del gas.
  • Fer que s'acabi una activitat: l'any passat va tancar el negoci familiar.
  • Donar per ferm un acord o una negociació: tancar un tracte.
  • Anar l'últim algú o alguna cosa en una successió o una filera: el seu nom tancava la llista.
  • Encaixar la fulla d'una porta o la tapa d'una capsa, al marc, especialment si s'assegura amb alguna tanca: tanca la porta, si us plau; aquesta finestra no tanca bé; les portes es tancaven amb el corrent d'aire. sin:  cloure
  • Ajuntar les parts mòbils del cos o d'alguna cosa articulada: tancar el puny; amb la son els ulls se li tanquen. sin:  cloure
  • tancar-se  Recloure's algú en algun lloc, separat de la resta de la gent: va tancar-se en un convent.