Definicions Català

  • Acció de tancar o de tancar-se: la crisi econòmica ha causat el tancament de la fàbrica.
  • Conjunt d'elements arquitectònics que tanquen un edifici, un espai, etc.