Definicions Català

 • Dividir o separar la superfície d'alguna cosa amb un instrument o objecte afilat: s'ha tallat la galta mentre s'afaitava.
 • Separar una part d'alguna cosa amb un instrument afilat: tallar un tros de formatge.
 • Creuar una superfície: una línia que talla un pla.
 • Interrompre la continuïtat d'una acció o d'un procés o trencar l'ordre dels seus elements: la tempesta va tallar la comunicació telefònica entre nosaltres; l'ensurt li va tallar la digestió i es va trobar malament tot el dia.
 • Interrompre el pas o l'accés per un camí, carretera o via: el temporal ha tallat diverses carreteres de muntanya.
 • Mesurar la talla o estatura d'algú: la modista tallava la senyora per fer-li el vestit.
 • Tenir la vora afilada, especialment un instrument: aquestes tisores no tallen gaire.
 • Fer el camí més curt entre dos punts, triant el trajecte més adequat: si tallem per la pista forestal, arribarem abans.
 • Ser molt penetrant, l'aire o el fred, com si tallés: fa un fred que talla.
 • tallar-se  Separar-se o no lligar-se les substàncies que formen una salsa: l'allioli s'ha tallat. sin:  negar-se
 • Tenir vergonya o molt respecte per algú o alguna cosa: no et tallis i pregunta'm el que vulguis.
 • Obrir-se la pell en petits talls o clivelles: a causa del fred se m'han tallat els llavis.