Definicions Català

  • Werk van de beeldhouwkunst, met name van hout: bij het Museum van kunst zijn zeer belangrijke 14e-eeuwse houtsnijwerk.
    Obra d'escultura, especialment de fusta: al museu d'art s'exposen talles molt importants del segle xiv.
  • Estatura o alçada d'una persona: fa un metre i vuitanta centímetres de talla.
  • Mida de les peces de vestir de confecció, expressada en unes magnituds convencionals establertes: quina talla de pantalons fas servir?
  • Importància o valor intel·lectual o moral que té algú: és una periodista de talla mundialment coneguda.