Definicions Català

  • Procurar assabentar-se d'alguna informació, especialment d'assumptes i qüestions de la vida privada dels altres: sempre tafaneja en coses que no li importen. sin:  xafardejar
  • Tenir curiositat per les coses o els assumptes dels altres: el vaig trobar tafanejant els meus calaixos.