Definicions Català

  • Dels teixits o que hi té relació: indústria tèxtil.
  • [matèria] Que es pot teixir i que serveix per fabricar teles i teixits: tinc un magatzem de fibres tèxtils.