Definicions Català

  • Conjunt de procediments o recursos que es fan servir en una ciència o en una activitat determinada: va a classe perquè li ensenyin la tècnica de restauració de llibres.
  • Habilitat que té algú per fer servir aquests procediments o recursos: no és un boxador gaire fort però té molta tècnica.
  • Aplicació pràctica dels mètodes i dels coneixements de diverses ciències: la tècnica de la informàtica s'està desenvolupant molt.