Definicions Català

  • Manera o sistema de dirigir un assumpte per aconseguir un fi: l'equip de futbol va fer servir una tàctica nova. sin:  estratègia
  • Art de projectar i dirigir les operacions militars en la guerra: l'oficial coneixia molt bé les tàctiques modernes de combat. sin:  estratègia