Definicions Català

  • Subjectar o evitar que una persona o una cosa caigui o s'inclini. sin:  sostenir
  • Partir d'una sèrie de principis inicials per elaborar, establir o crear una cosa: tots els resultats sustenten la teoria; la nostra opinió se sustenta en el resultat de l'experiment. sin:  basar
  • Fer que alguna cosa no desaparegui o decaigui, que conservi el seu vigor: em pregunto què sustenta l'esperança d'aquestes persones. sin:  mantenir
  • Donar a una persona el necessari per viure, especialment l'aliment: amb el que guanya sustenta tota la seva família; viu de rendes i pot sustentar-se sense treballar. sin:  alimentar,  mantenir