Definicions Català

  • Provocar o causar una cosa, especialment sentiments de dubte, curiositat o interès o accions que impliquen agitació o oposició: ha suscitat l'odi entre els seus germans.