Definicions Català

  • Fet de suposar, d'admetre alguna cosa com a certa: el que dius d'ella,és una suposició o ho saps del cert?