Definicions Català

  • Considerar possible o provable una cosa, sense estar-ne completament segur: suposo que arribarà a casa a l'hora de dinar. sin:  afigurar-se,  imaginar-se
  • Tenir com a conseqüència o resultat directe i inevitable: la reforma suposa massa despeses. sin:  comportar,  implicar
  • Admetre alguna cosa com a certa només per als efectes d'una argumentació: suposem que ens enganya: què en trauria?