Definicions Català

  • Conservació de la vida, especialment després d'un fet o un moment determinats.