Definicions Català

  • Qualitat o situació de la persona o la cosa que és superior a una altra o a altres.