Definicions Català

  • Proposar o donar una idea a algú perquè la consideri a l'hora de fer una cosa: em va suggerir que canviés de pentinat. sin:  insinuar
  • Portar a la ment, indirectament, per associació d'idees, una idea: les teves paraules em van suggerir que em podia canviar de casa.