Definicions Català

  • Que segueix o succeeix sense interrupció una altra cosa: a la fàbrica es fan quatre torns successius. sin:  consecutiu,  seguit
  • Que té relació amb la successió d'algú o d'alguna cosa: drets successius.