Definicions Català

  • Fet de trobar-se o d'esdevenir-se una cosa darrere una altra en el temps o en l'espai: la successió de les estacions.
  • Substitució per una altra persona d'algú que ha deixat una feina, un càrrec o una dignitat.
  • Descendència directa d'una persona o d'una família: el tron ha quedat buit perquè el rei no tenia successió.
  • matemàtiques Conjunt ordenat de nombres que compleixen una llei determinada: 1, 3, 5, 7 és una successió de nombres senars.