Definicions Català

  • Fet que succeeix o ocorre, especialment si té certa importància: el terratrèmol ha estat el succés més greu dels darrers cent anys. sin:  esdeveniment
  • Èxit, resultat feliç d'un cosa: la pel·lícula ha tingut un gran succés.