Definicions Català

  • matemàtiques Operació matemàtica que consisteix a treure una quantitat d'una altra i esbrinar-ne la diferència. sin:  resta