Definicions Català

  • Que és fonamental o que té molta importància o interès. sin:  essencial,  fonamental,  substancial
  • gramàtica Que fa la funció pròpia del substantiu: una oració subordinada substantiva.
  • gramàtica Part de l'oració que té gènere i nombre, que funciona com a nucli d'un sintagma nominal i que pot fer la funció de subjecte: un substantiu masculí. sin:  nom